English Language

lilililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililili
   
   
    เมื่อวันที่ 15-24 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา Star Polymer ได้นำสินค้าภายใต้ ชื่อ
" AURORA " ออกจำหน่ายที่ Fashion Island ซึ่งประกอบด้วย    อ่านต่อ
       
   

STAR POLYMER Corporation Co.,Ltd.
 255 Ladkrabang Industrial Estate,
Zone 3 Chalong Krung Rd., Lamplatiew
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand


Tel.: (662) 326-1225-8
        (662) 739-4796-7
        (662) 326-0567
Fax
: (662) 326-0568
        (662) 739-4795

 E-mail : starpoly@truemail.co.th


   
 

     บริษัท สตาร์โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ผลิตสินค้าคุณภาพ
"มาตรฐานเดียวกับสินค้าส่งออก" ภายใต้ชื่อ "AURORA"

ดูรายละเอียดสินค้า

 

Copyright © Starpolymer Corporation Co.,Ltd. 2007 All Rights Reserved.